تقویم همایش ها

نوع فعالیت زمان
برگزاری همایش های بین المللی و ملی مهندسی مکانیک در دانشگاه ها اردیبهشت ماه هر سال
برگزاری کنفرانس های دانشجویی در دانشگاه های کشور پاییز هر سال
برگزاری گردهمایی ماهانه انجمن چهارشنبه اول هر ماه
انتشارمجله علمی ، ترویجی مهندسی مکانیک دو ماهنامه
انتشار نشریه علمی ، پژوهشی مهندسی مکانیک به ربان فارسی ، انگلیسی فصلنامه
انتشار خبرنامه انجمن به صورت ماهانه ماهانه
برگزاری جلسات مشترک هیات مدیره و اعضاء حقوقی انجمن فصلی
برگزاری دوره های آموزشی بر اساس تقویم برگزاری دوره
برگزاری روز مهندسی مکانیک آبان و یا اسفندهرسال
برگزاری مجمع عمومی عادی منهتی به سال خردادماه
انجام طرح های مطالعاتی مهندسی مکانیک بنابه درخواست موسسات
معرفی استاد برجسته مکانیک سال اردیبهشت ماه هرسال
معرفی مهندس برجسته سال اردیبهشت ماه هرسال
معرفی پایان نامه های برتر اردیبهشت ماه هر سال