درباره ما

انجمن مهندسان مکانيک ايران در سال 1367 به همت گروهي از استادان و مهندسان علاقمند ، آقايان دکتر مهدي بهادري نژاد، مهندس محمد باقريان، مرحوم دکتر تقي ابتکار، مهندس اسماعيل حبيب زاده، دکتر سعيد سهراب پور، دکتر احمد علي سهرابي، مهندس علي اکبر صابري زفرقندي، دکتر حسن ظهور، مهندس محسن مهرعليزاده، مهندس مهرداد وفائي، دکتر فتح الله امي بمنظور گسترش و اعتلاي علوم  و فنون مهندسي مکانيک و پاسخگويي به ضروري‌ترين نيازهاي اقتصادي و صنعتي کشور و ارتقاء علوم و دانش تشکيل گرديده است و پس از تدوين اساسنامه و اخذ مجوز فعاليت از وزارت کشور در تاريخ 6/5/1370 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري تحت شماره 5955 به ثبت رسيده است.

اعضای هیات موسس:

 

 • مرحوم دکتر تقی ابتکار
 • دکتر مهدی بهادری نژاد
 • دکتر سعید سهراب پور
 • مهندس اسماعیل حبیب زاده
 • دکتر فتح الله امی
 • مهندس علی اکبر صابری زفزقندی
 • دکتر احمدعلی سهرابی
 • مهندس مهرداد وفایی
 • مهندس محمدباقریان
 • دکتر حسن ظهور
 • دکتر محسن مهرعلی زاده