تابلو اعلانات

انتخابات دوره جدید هیات مدیره

انتخابات دوره جدید هیات مدیره

قابل توجه اعضاء حقیقی و حقوقی انجمن مهندسان مکانیک ایران با سلام و آرزوی سلامتی باستحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی انجمن مهندسان مکانیک ایران به منظور انتخابات دوره جدید هیات مدیره در آذر‌ماه ١٣٩٩ برگزار می‌شود. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن حداکثر تا تاریخ ١٣٩٩/٠٧/١۵ درخواست […]

اطلاعیه : کاندیداتوری عضویت در هئیت مدیره و بازرسی

اطلاعیه : کاندیداتوری عضویت در هئیت مدیره و بازرسی

یقی و حقوقی انجمن مهندسان مکانیک ایران با سلام و آرزوی سلامتی باستحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی انجمن مهندسان مکانیک ایران به منظور انتخابات دوره جدید هیات مدیره در آذر‌ماه ١٣٩٩ برگزار می‌شود. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن حداکثر تا تاریخ ١٣٩٩/٠۶/٣١ درخواست نامزدی خود را […]